«امامی راد» در پشت میز کمسیون انرژی

حضور «امامی راد» در کمیسیون انرژی می تواند بسیاری از چالش های لرستان را در حوزه انرژی و آب رفع کند.

یادداشت- اهمیت تامین انرژی و آب مهم ترین چالش جوامع بشری است. توسعه و بقای جوامع در گرو تامین این عوامل حیاتی است به عقیده ای بسیار از اندیشمندان علت جنگ جهانی سوم تامین آب و انرژی است؛
لرستان یکی از استانهایی است که طی ده های گذشته کمترین بهره را از ساخت سدها و مهار آب‌های سطحی و روان آب ها برده است ؛ هرچند لرستان چهارمین استان از حیث نزولات آسمانی است اما سدهایی که این ۱۲ میلیون متر مکعب آب های روان را مهار کند وجود ندارد.

یکی از مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی لرستان عدم تامین زیر ساخت های اساسی انرژی و آب است که مهمترین مطالبه از دولت و مجلس آتی خواهد بود. از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مهمترین رکن در برنامه ریزی و تدوین اهداف مرتبط با آب و انرژی در کشور است که در آن بررسی لوایح و اعتبارات موضوع انرژی و آب انجام می شود.

خوشبختانه در مجلس دوازدهم حضور «علی امامی راد» در کمیسیون انرژی و سابقه و تجربه ایشان در حوزه انرژی همراه با ارتباط ایشان با مسؤلین کشوری بخصوص در حوزه انرژی آینده روشنی را در تامین زیر ساخت های انرژی بخصوص در ساخت سدها ومهار ۱۲ میلیون مترمکعب آب های روان لرستان ایفاد خواهد کرد.

اراده «امامی راد» همراه با دانش و تجربه ایشان در کنار همراهی سایر نمایندگان استان لرستان و عضویت ایشان در کمیسیون انرژی می تواند بسیاری از چالش های لرستان را در حوزه انرژی و آب رفع کند.

انتهای پیام/