توصیه های پلیس راه لرستان به مسافران نوروزی

توصیه های پلیس راه لرستان به مسافران نوروزی

رئیس پلیس راه لرستان گفت:با نزدیک شدن ایام پایانی سال و برنامه ریزی برخی از خانواده ها جهت سفرهای نوروزی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه های پلیس در قبل و حین سفر می تواند مانع وقوع حوادث ناگوار برای مسافران شود.