پنهان شدن در پشت شعار تحریم انتخابات

پنهان شدن در پشت شعار تحریم انتخابات

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،با قیام امام خمینی (ره)در سال ۴۲،بر اساس آموزه های اسلام ناب محمدی و سیره اهل بیت مخصوصا قیام امام حسین (ع) در برابر دستگاه جبار وسفاک وکاملا وابسته پهلوی،ایران انقلاب را شروع کردند.

عدالت و آزادی،رهآورد عاشورا در اربعین حسینی

عدالت و آزادی،رهآورد عاشورا در اربعین حسینی

عاشورا یک رویداد بزرگ تاریخی است که تمام عظمتش در یک واقعیت شگفت آور نهفته است که خواست اصلی رهبر آن قیام بوده و بنابراین نباید در تحلیل آن صرفا به بیان چگونگی فجایع رخ داده در قتلگاه پرداخته شود و از سایر ابعاد تاریخ ساز و انسان ساز آن غفلت کرد

۰۷ فرصتی مناسب برای ایجاد مرکز فرهنگی و مذهبی شهدای مدافع امنیت

۰۷ فرصتی مناسب برای ایجاد مرکز فرهنگی و مذهبی شهدای مدافع امنیت

بیش از یکصدسال است که در کنار پادگان ۰۷خرم‌آباد بیرق جایگاه عزاداران حسینی محله کهن اسدآبادی برافراشته می‌شود و اهالی این محله قدیمی و مردم دلداده اباعبدالله از گوشه‌ و کنار شهر خرم‌آباد در این قسمت جمع می‌شوند و همصدا برای مظلومیت حسین(ع) و یارانش عزاداری می‌کنند.