ضرورت توجه به کشت گلخانه‌ای در پلدختر
نماینده مردم پلدختر تاکید کرد؛

ضرورت توجه به کشت گلخانه‌ای در پلدختر

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به کشت گلخانه‌ای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را به دنبال دارد.

آخرین اخبار

ضرورت توجه به کشت گلخانه‌ای در پلدختر
نماینده مردم پلدختر تاکید کرد؛

ضرورت توجه به کشت گلخانه‌ای در پلدختر

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به کشت گلخانه‌ای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را به دنبال دارد.

فیلم