توصیه های پلیس راه لرستان به مسافران نوروزی

رئیس پلیس راه لرستان گفت:با نزدیک شدن ایام پایانی سال و برنامه ریزی برخی از خانواده ها جهت سفرهای نوروزی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه های پلیس در قبل و حین سفر می تواند مانع وقوع حوادث ناگوار برای مسافران شود.

به گزارش همای سعادت، سرهنگ “محمدزارعی” بیان داشت: با نزدیک شدن ایام پایانی سال و برنامه ریزی برخی از خانواده ها جهت سفرهای نوروزی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه های پلیس در قبل و حین سفر می تواند مانع وقوع حوادث ناگوار برای مسافران شود.

وی به رانندگان و مسافران نوروزی توصیه هایی به شرح زیر ارائه کرد:
۱) توصیه های قبل از سفر؛
* اطمینان از سلامت فنی خودرو و داشتن برگ معاینه فنی.
* کنترل مدارک لازم جهت رانندگی اعم از گواهینامه و تمدید بیمه نامه در صورت انقضاء.
* استراحت کافی قبل از شروع سفر.
* آگاهی یافتن از وضعیت راه ها،طول مسیر و مقصد از طریق مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ و نیز برنامه های خبری و تحلیلی تلویزیونی پلیس راهور.
*به همراه داشتن تجهیزات فنی و ایمنی خودرو مانند زنجیر چرخ، تابلوی مثلث شبرنگ خطر و جعبه آچار و حتی کمک های اولیه و آذوقه کنسرو شده.
* اختصاص زمان کافی برای طول مسیر که بخشی از سفرها است.
* عدم مصرف مواد غذایی و یا داروهای خواب آور.
۲) توصیه های حین سفر؛
* صبر و حوصله و گذشت و آرامش در طول مدت زمان رانندگی.
* رعایت دقیق قوانین و مقررات رانندگی.
* رعایت فاصله های طولی با اتومبیل جلویی(هر ۱۵ کیلومتر سرعت به اندازه یک طول خودرو، حدودا ۶ متر با خودروی جلویی فاصله بگیریم).
* اجتناب از توقف در سطح راه ها و حاشیه راه ها حتی برای ضروری ترین کارها و توقف در توقفگاه های بین راهی و پارکینگ های پیش بینی شده.
* ممانعت از نشاندن کودکان زیر ۱۲ سال در صندلی جلو و الزام سایر سرنشینان به استفاده از کمربند ایمنی.
* اجتناب از خوردن و آشامیدن و مصرف دخانیات در زمان رانندگی و عدم استفاده از تلفن همراه.

انتهای پیام/