۲ انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

طی احکامی جداگانه، سرپرست معاونت غذا و دارو و سرپرست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شدند.

به گزارش همای سعادت آنلاین، طی احکامی جداگانه از طرف دکتر” بهرام دلفان” رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر “جواد قاسمیان”به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو و دکتر “مهران امیری زاده “به عنوان سرپرست دانشکده داروسازی این دانشگاه منصوب شدند.

دکتر” جواد قاسمیان یادگاری”، عضو هیات علمی و استادیار فارماکوگنوزی است که پیش از این ریاست دانشکده داروسازی را بر عهده داشت.

دکتر “مهران امیری زاده”نیز، عضو هیات علمی و استادیار داروسازی بالینی گروه فارماکوتراپی از دانشکده داروسازی است.

مصطفی باقری

انتهای پیام/