فراخوان جذب نیرو برای صدای مشاور در بهزیستی لرستان

موسسه طلوع نوین امید در نظر دارد جهت فعالیت در صدای مشاور ( ۱۴۸۰) یک نفر نیروی روانشناس از طریق گزینش علمی در قالب بخش غیر دولتی استخدام کند.

به گزارش همای سعادت،موسسه طلوع نوین امید در نظر دارد جهت فعالیت در صدای مشاور ( ۱۴۸۰) به یک نفر نیروی روانشناس مشاور خرید خدمت از طریق گزینش علمی مصاحبه تخصصی در قالب بخش غیر دولتی با شرایط ذیل بکار گیری نماید.

شرایط لازم جهت جذب نیروی صدای مشاور؛

شرایط عمومی؛

۱ -اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳-عدم سوء پیشینه
۴ -عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن
۶-تایید سلامت روانی به تایید روان پزشک یا روان شناس معتمد سازمان
۷-محل سکونت متقاضی باید شهر خرم آباد باشد.

شرایط تخصصی؛

۱-حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی یا مشاوره در کلیه گرایشها ۲ مقطع مرتبط
۲- حداقل یک سال سابقه کار مشاوره
۳-ارزیابی صلاحیت علمی متقاضی توسط اعضاء کمیته ارزیابی و اخذ حداقل ۶۵ امتیاز
۴- تکمیل فرم تعهد به رعایت اصول نظام نامه اخلاقی روانشناسان و مشاوران
۵- گذراندن دوره سه ماهه آزمایشی کارورزی در مرکز مشاوره تلفنی تحت نظر ناظر علمی
۶- اخذ تاییدیه ناظر علمی مبنی بر تایید صلاحیت حرفهای و اجازه فعالیت در صدای مشاور
۷-جنسیت مشاور (مرد زن)
۸- ترجیحا متاهل
۹ – شرایط کاری ۳ شیفت چرخشی (صبح، عصر، شب)
۱۰ – ارایه تعهد کتبی مبنی بر اینکه استخدام هیچ ارگان دولتی نمی باشد
۱۱- مدارک شامل اصل و کپی مدرک تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی – اصل و کپی دورههای آموزشی مرتبط گواهی تجربه کاری مرتبط با
مشاوره
۱۲- متقاضیان رزمه و مدارک مربوطه خود را از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به بهزیستی استان دفتر مشاوره معاونت پیشگیری تحویل نمایند.
۱۳- به مدارک ارسالی پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه : ارسال مدارک به منزله بکارگیری افراد نمی باشد. افراد واجد شرایط اولیه پس از گذراندن مراحل صلاحیت اخلاقی، علمی و عملی کار حرفه ای (مشاوره در صورت تایید کمیسیونها بکارگیری خواهند شد و هرگونه بکار گیری به منزله استخدام در این دستگاه و حتی جذب در بخش غیر دولتی نمی باشد.

انتهای پیام/