منتقدین استاندار به دنبال خودزنی نباشند

جریانات انتقادی اخیر بر علیه تیم سکاندار استان،هیچ رنگ و بویی از یک گفتمان اصولی ندارد و هیچ امیدی هم به نتیجه گرفتن از این گفتمان انتقادی کذایی نیست.

یادداشت-اختصاصی همای سعادت-بازیگران امروز عرصه قدرت و حریصان جایگاه های ریاست لرستان در نوعی وضعیت استیصال قرار دارند.انتقاد و حرف های آنان و صد البته که تصمیمات آنها ناخواسته تحت تاثیر این ‌وضعیت است.در اینچنین موقعیتی که شخص استاندار را عامل اصلی آن می دانند این منتقدین بومی گزینی و بومی گرایی هم از گذر ایام در انتصابات ترس دارند و هم به جنس انتصابات و نوع مدیریت استاندار محترم اعتراض دارند.اما مسئله ای که اوضاع را بغرنج تر کرده است تلاش برای شکست برنامه های کاربردی استاندار است که با گذر زمان و محتمل تر شدن آن آثار این تلاش های مزبوحانه با ملغمه ای از سرکوب و پشیمانی تاریخی آمیخته و حادث می گردد.در واقع مشکل این روزهای منتقدین به اصطلاح دلسوز زیویار استاندار لرستان این است که در تمام هجمه های خود نظام اخلاقی؛ارزشی و حتی بعضآ دینی را عمدی زیر پله گذاشته و با ژست متفکری و ترس از فرادی این استان عجولانه انتقاد می کنند.یکی از نقدهای اصلی حافظ به جامعه روزگار خود نیز همین است که در این جامعه نظام ارزش ها‌ وارونه شده و ارزش های درجه چندم جای ارزش های درجه اول را گرفته اند.چگونه است زمانی که در مورد برخی مسائل حساس و بنیادی استان که حتی به حیات مردم هم ربط داشت هر چقدر هشدار داده میشد و اظهار نگرانی میشد کسی از این عزیزان دلسوز امروزی به روی خود نمی آوردند و حتی زحمت یک واکنش ساده را هم نمی کشیدند.این نگرش های بومی ستیزی ها که هنوز هیچی نشده گوش فلک را کر کرده است اگر مورد بی اهمیتی و توجه قرار بگیرد و همین الان ریشه ی آن قطع نگردد باعث سوزانیدن ریشه های ترقی و توسعه استان خواهد شد.این منتقدین به اصطلاح ظاهر الصلاح نباید بر تبل بومی ستیزی بکوبند؛باید به دولت مردمی و انقلابی فرصت داده شود تا برنامه هایش را پیاده سازی کند.

بی اعتنایی و نقدهای غیر منصفانه و غیر علمی به نیروهای بومی متخصص و انقلابی و در رآس آنها استاندار کمترین نتیجه اش تنزل روحیه و عملکرد آنها و مهم تر از همه رسیدن مسئولین کشوری به این نتیجه که دیگر دور بومی گزینی در لرستان را خط قرمز بکشند.تحلیل های هیجانی و بی ربط با واقعیات نوعی بازتولید غریبه محوری و ذبح کردن نخبه های بومی و استانی برای همیشه ی است وگرنه کیست که از علل اوضاع چندین ساله لرستان بی خبر باشد.واقعا کیست که نداند در تاریخ مدیریت لرستان فجایع مدیریتی و پسرفتی از علل عدم بومی گرایی و فراری کردن نخبگان بومی بوده است؛به طوری که در لابه لای گلایه های تمام مردم مشخص است.تمام منتقدین بومی گزینی که هدفشان به بیرون فرستادن نخبگان و جوانان این سرزمین از میدان است باید بدانند که به لطف دولت انقلابی سنت غریبه گزینی ترک برداشته و در معنای اکثریتی آن فرو ریخته است.

انتصاب زیویار بعنوان استاندار که از نخبگان و فرزندان این آب و خاک‌ است یکی از الطاف خداوندی است که به لطف دولت انقلابی امکان ارتباط و رشد بهتر را به استان لرستان خواهد داد.متاسفانه انتقادهای این روزها که از استاندار محترم و تیم مدیریتی وی می شود آنقدر بد و بی محتواست که هیچ حرف و سخنی برای گفتن باقی نمی گذارد.انگار یک قصد و عمدی بر این انتقادات حاکم است که هدف بستن راه تنفس جوانان بومی و نخبه این سرزمین را دارند.واکاوی و تحلیل اینکه چرا استان لرستان با این همه نعمات الهی و خدادادی به این روز افتاده است بماند اما به لطف نخبگان و فرزندان لرستان امروز فرصتی ناب فراهم شده است تا با تمهیداتی ضربتی؛هوشمندانه و دلسوزانه و وضعیتی مطلوب برسیم.

انتهای پیام/