موافقت سازمان استخدامی با جذب نیروی جدید در ادارات لرستان

زیویار،گفت:سازمان اداری و استخدامی کشور با جذب نیروی جدید در ادارات لرستان موافقت کرد.

به گزارش همای سعادت آنلاین، فرهاد زیویار استاندار لرستان در دیدار با دکتر” لطیفی” معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،گفت:پیگیری وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان از مهمترین موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود:با توجه به اهمیت اجرایی شدن بخشنامه های صادره در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان، پیگیری هرچه سریعتر تبدیل وضعیت کامل نیروهای ایثارگر شاغل در دستگاههای اجرایی استان مورد پیگیری و تاکید قرار گرفت.

زیویار ادامه داد:مطالبه اخذ مجوز سهمیه استخدامی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های جدیدالتاسیس استان مورد موافقت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور قرارگرفت.

استاندار لرستان،گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت شغلی ویژه برخی از پست های سازمانی در استانداری لرستان و بخش های تابعه، لزوم تقویت جایگاه و ایجاد انگیزه پست های سازمانی از دیگر نکات مطرح شده در این دیدار بود و بررسی های لازم در رابطه با ارتقا این پستها در ساختار تشکیلاتی صورت پذیرفت.

انتهای پیام/