موشن گرافی/مزایای مصرف مرغ سایز

موشن گرافی/مزایای مصرف مرغ سایز

فرهنگ مصرف مردم کشور ما این گونه است که مرغ های درشت را می پسندند و این موضوع باعث می شود طول دوره پرورش مرغ طولانی شود و میزان آنتی بیوتیک مصرفی نیز افزایش یابد.

موشن گرافیک/ پیاده نظام دشمن

موشن گرافیک/ پیاده نظام دشمن

در روزهای اخیر دشمن برای تفس مصنوعی به آشوب ها به شکل انتحاری به دروغ های بزرگ در فضای مجازی روی آوردند و سلبریتی ها و برخی سیاسیون پیاده نظام دشمن در این عرصه می باشد.