پیوستن زنان روستایی و عشایر به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت

طرح توان‌افزایی و توسعه اشتغال زنان روستایی و عشایری» با هدف نقش‌آفرینی زنان در حفاظت از زمین و منابع طبیعی در راستای مشارکت آنان در کاشت یک میلیارد درخت تدوین شده است.

به گزارش همای سعادت، در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از یک طرف و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری از طرف دیگر، جلسه ایی با حضور هنرمند مدیریت هماهنگی امور ترویج سازمان جهاد کشاورزی، محمدحسین بابایی رییس اداره آموزش،ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی استان و سایر اعضا، برگزار شد.

محمد حسین بابایی رئیس ترویج منابع طبیعی استان در این راستا اظهار کرد: بر اساس یکی از بندهای صورتجلسه مقرر شد؛ زنان روستایی و عشایری در راستای کاشت یک میلیارد نهال در لرستان در سال ۲۰۰ هزار نهال و در سه سال تا پایان طرح ۶۰۰ هزار نهال تولید کنند.

در این جلسه،کمیته اجرایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تفاهم نامه تشکیل و در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام/