طی احکامی؛

چهار انتصاب جدید در هیأت کشتی لرستان

طی احکامی،چهار انتصاب جدید در بخش های مختلف هیأت کشتی لرستان انجام شد.

به گزارش همای سعادت،طی احکامی جداگانه از طرف فرید بهرامی،رئیس هیات کشتی لرستان،«حسین قمری پور» به عنوان دبیر کمیته آموزش،« محمد آب روان» به عنوان سرپرست اجرایی مسابقات کشتی استان، «محمدرضا دالوند» نیز به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی هیأت کشتی لرستان منصوب شد.

اما انتصابات تنها در سطح هیأت کشتی استان نبوده و رئیس هیأت کشتی استان با صدور حکمی«مجید امرایی» را به عنوان سرپرست هیأت کشتی رومشگان منصوب کرد.

پیش از این رضایی این مسئولیت را در رومشگان عهده دار بود که در این راستا بهرامی از زحمات او تقدیر کرد.

انتهای پیام/