در ارزیابی عملکرد ۱۴۰۲ رقم خورد؛

کسب رتبه چهارم کشوری مخابرات لرستان در بین استان‌های هم تراز

مخابرات منطقه لرستان موفق به کسب رتبه چهارم کشور در بین استان‌های همتراز در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ شد.

به گزارش همای سعادت،در همایش تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات شرکت مخابرات ایران که روز یکشنبه ۲۷ خرداد در تهران برگزار شد،مخابرات منطقه لرستان در شاخص های ارزیابی سال ۱۴۰۲ این مناطق مخابراتی سطح ۲،رتبه چهارم کشوری را کسب کرد.

طبق گزارش شرکت مخابرات ایران و بر مبنای ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در سال۱۴۰۲،مخابرات لرستان توانست رتبه چهارم کشور را در بین استان‌های همتراز را در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ کسب کند‌.

گفتنی است،استان های برتر با توجه به شاخص های متنوع و در حوزه های مختلف مورد رتبه بندی و ارزیابی قرار می گیرند.

شمسی فر مدیر مخابرات منطقه لرستان در این باره گفت:این ارزیابی در همه زمینه ها و بصورت جامع انجام شده و تمامی حوزه های فنی شامل میزان توسعه، وضعیت نگهداری ، شاخص های کمی و کیفی،رتباطات سیار هم در بخش توسعه و هم نگهداری و میزان پوشش و ارتقاء تکنولوژی و رضایتمندی مردم در بخش تجاری و مشتریان، سطح رضایتمندی مشترکین از ارائه خدمات،خدمات پس از فروش،روابط عمومی و تبلیغات، پاسخگویی و پشتیبانی و شاخص‌های کیفی مرتبط و میزان رضایت مندی مشتریان در بخش مالی شامل تحقق درآمدهای عملیاتی و کل،کنترل هزینه ها و وصول مطالبات و مدیریت جریان نقدینگی و حسابهای دریافتنی و در بخش منابع انسانی میزان توجه به شاخص بهره وری ، آموزش و ارتقا سطح کارکنان و ارزیابی عملکرد و سایر موارد کلی و جزیی را در بخشهای مختلف شامل شده است.

وی ضمن تبریک این موفقیت به همه همکاران گفت:امید است سالی موفقیت آمیز در جهت پیشبرد اهداف عالی مخابرات و توسعه خدمات ارتباطی در منطقه داشته باشیم.

انتهای پیام/