به همت ورزش و جوانان لرستان؛

اولین دوره بین المللی تربیت تکنسین پیکرسنجی ورزشی در لرستان برگزار شد

اولین دوره بین المللی تربیت تکنسین پیکرسنجی ورزشی (ISAK) به همت اداره کل ورزش و جوانان و هیات پزشکی ورزشی لرستان برگزار شد.

به گزارش همای سعادت،اولین دوره بین المللی تربیت تکنسین پیکرسنجی ورزشی در استان لرستان در محل پایگاه قهرمانی به مدت سه روز توسط «حسین کاظمی پور»مدرس انجمن بین المللی پیکرسنجی (ISAK) برگزار شد.

سید آرش قیاسیان،مدیر کل ورزش و جوانان لرستان درگفت و گو با همای سعادت،اظهار داشت:پس از هماهنگی های صورت گرفته از سوی هیات پزشکی ورزشی استان با انجمن بین المللی پیکر سنجی ورزشی،نخستین دوره آنترو پومتری به منظور آشنایی بیشتر با پیکر سنجی ورزشی در زمینه الگو های طبیعی رشد در کودکان و بررسی عوامل مؤثر آن با توجه به ورزش و تغذیه در سطح استان برگزار می شود.

وی افزود:دانش پیکر شناسی به مطالعات ژنتیک،نقش فعالیت های جسمانی متفاوت در چگونگی اسکلت بندی انسان و همچنین بهداشت عمومی از موارد کاربرد این دانش است و از آن در تأمین داده های هنجاری و هدایت افراد مختلف به سوی روش زندگی سالم و تعیین خطر بروز برخی از بیماری های خاص نظیر بیماری های قلبی عروقی استفاده می شود.

فرهاد دیناروند،معاونت ورزشی اداره کل در ادامه گفت:این دوره ویژه کارشناسان تربیت بدنی است که در این مرحله ۲۲ نفر از کارشناسان ورزش در این دوره شرکت کرده و گواهینامه دوره توسط انجمن بین المللی( ISAK) صادر می شود.

بنا به این گزارش،سید آرش قیاسیان،مدیر کل ورزش و جوانان لرستان، فرهاد دیناروند،معاونت ورزشی اداره کل و علی سوری،رئیس هیات پزشکی ورزشی استان از این دوره بازدید کردند.

انتهای پیام/