تقدیر از ورزشکاران رزمی کارگری لرستان

تقدیر از ورزشکاران رزمی کارگری لرستان

همزمان با فرا رسیدن ایام فجر در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان ورزش های رزمی کارگری لرستان از مدال آوران و نفرات برتر مسابقات مجازی حرکات ورزشی تجلیل به عمل آمد.