اینفوگرافیک/ کارنامه ماراتن ثبت‌نام‌ها

ماراتن ثبت‌نام در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که چهره‌ها برای رسیدن به صندلی رئیس‌جمهور صف کشیدند.

ماراتن ثبت‌نام در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که چهره‌ها برای رسیدن به صندلی رئیس‌جمهور صف کشیدند.