آخرین اخبار

بروجرد شهر فرزانگان و سخنان تفرقه انگیز

بروجرد شهر فرزانگان و سخنان تفرقه انگیز

بروجرد یکی از شهرهای مهم و بزرگ استان لرستان و مفاخر، مشاهیر، بزرگان و شخصیتهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی زیادی همچون علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم«ره» حضرت آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی (ره)، حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر سلطانی طباطبایی بروجردی«ره»، حضرت آیت الله العظمی شیخ علی

فیلم