تخریب تجهیزات مخابراتی موجب آسیب به همه اپراتورها است
مدیر کل ارتباطات‌شرکت مخابرات ایران:

تخریب تجهیزات مخابراتی موجب آسیب به همه اپراتورها است

مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، گفت:زیرساخت‌های ارتباطی تلفن ثابت وهمراه برای اپراتورهای دیگر را هم مخابرات تأمین می‌کند و اگر تخریبی صورت بگیرد، باعث آسیب رسیدن به همه اپراتورها و خسارت‌هایی برای همه آنها به دنبال خواهد داشت.

آخرین اخبار

تماس با شماره های ناشناس خارجی هزینه‌های زیادی به همراه دارد
مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران:

تماس با شماره های ناشناس خارجی هزینه‌های زیادی به همراه دارد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تماس با شماره های ناشناس خارجی هزینه‌های زیادی را به همراه دارد از کاربران خواست که به تماس های ناآشنا پاسخ ندهند.

فیلم