با حکم استاندار لرستان؛

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار لرستان "امیرحسین ابراهیمی" به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش همای سعادت،طی حکمی از سوی فرهاد زیویار، استاندار لرستان، امیرحسین ابراهیمی به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان منصوب شد.

“امیرحسین ابراهیمی” پیش از این، دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی کوهدشت را عهده دار بود.

انتهای پیام/